Covid-19 – coronavirus

Behandlingar under Coronatider

Våra medarbetare har förhållningsregler som betyder att de genomför besöket med försiktighet. Det innebär bland annat att vi använder skyddshandskar, plastförkläde, munskydd, visir samt står för hundraprocentig handhygien.

För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att;

  • Inte hälsa genom att ta i hand
  • Tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit)
  • Uppmana all personal med förkylningssymtom att stanna hemma.

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.