Gikt

Gikt är en ledinflammation som ger mycket smärta och obehag. Den kommer i ”attacker”, vilket innebär att inflammationen snabbt uppstår, är väldigt kraftig och sedan läker sedan ut inom några veckor.

Det är oftast stortåns inre led som blir inflammerad, men gikt kan även förekomma i andra leder exempelvis fotleden, knäleden och fingerleden.

Behandling

Använd skoinlägg eller skor som är styva. Skor och sulor som är mjuka böjs alltför lätt och det orsakar stress i fotens leder.

Vid återkommande giktattacker bör man kontakta sin läkare eftersom det finns läkemedel som förebygger att besvären återkommer.