Hallux valgus

Hallux valgus (sned stortåled) är till stor del ärftlig och är vanligare hos kvinnor än hos män. Den kan också bero på nedsjunket fotvalv eller att man under längre tid använt för trånga eller för smala skor. Stortån vinklas och dras in mot de andra tårna och en knöl med röd och irriterad hud som ibland gör ont kan uppstå på sidan av foten.  Knölen kan med tiden förstoras på grund av broskbildning.

 Behandling

Ju tidigare man försöker förebygga och åtgärda hallux valgus, desto bättre. Det finns bra och enkla hjälpmedel för att tidigt stoppa och förebygga hallux valgus, till exempel tåspridare och skoinlägg med framfotsstöd. Nattetid kan man korrigera snedställningen av stortåleden med en speciellt utformad skena. Den finns i flera storlekar och för höger respektive vänster stortå.

 En övning som kliniskt visat sig ge god effekt i kombination med tåspridare, skoinlägg och andra hjälpmedel är att stående eller sittande knipa ihop tårna hårt och sedan spreta ut dem så mycket man kan och hålla dem utsträckta på det sättet i cirka 10 sekunder. Upprepa övningen i set om 3–5 gånger vid åtminstone två tillfällen per dag.

En annan övning som är bra är att sätta en gummisnodd mellan stortårna och dra dem ifrån varandra. Även tågång eller tåhävningar i trappa, på en låg pall, en tjock bok eller liknande kan ha god effekt.

Hallux valgus