Om Fot&Hälsagruppen AB

Om oss och äldreboenden

Alla våra fotterapeuter är utbildade medicinska fotterapeuter, många är även undersköterskor. Vi har långvarig erfarenhet och kunskap om fötter och nagel- och fotsjukdomar.

Vi erbjuder och kan vägleda i undersökning, bedömning samt eventuell behandling för alla typer av fot- och nageldiagnoser.

Fot&Hälsagruppen ställer höga krav på kvalitet och service. Basala hygienrutiner ingår i vårt dagliga arbete.

Referenskunder: Vardaga, Attendo, Stora Sköndal, Ersta diakoni, med flera. Se vidare här

Kundtjänst

Vår kundtjänst sköter all planering, schemaläggning och uppföljning av den medicinska fotvården vi utför.
Kundtjänsten sköter även all service till våra kunder, samarbetspartners, anhöriga och personal på äldreboendena.

Kundtjänst, öppettider:
måndag-torsdag 07:00 – 16:00, fredag 07:00 – 13:30
Telefon: 0708-31 95 31