Om Fot&Hälsagruppen AB

Om oss och äldreboenden

Alla våra fotterapeuter är utbildade medicinska fotterapeuter, många är även undersköterskor. Vi har långvarig erfarenhet och kunskap om fötter och nagel- och fotsjukdomar.

Vi erbjuder/ kan vägleda i undersökning, bedömning och eventuell behandling för alla typer av fot- och nageldiagnoser.

Fot&Hälsagruppen ställer höga krav på kvalitet och service. Basala hygienrutiner ingår i vårt dagliga arbete.

Referenskunder: Vardaga, Attendo, Stora Sköndal, Ersta diakoni, med flera. Se vidare här

Kundtjänst

Vår kundtjänst sköter all planering, schemaläggning och uppföljning av den medicinska fotvården vi utför.
Kundtjänsten sköter även all service till våra kunder, samarbetspartners, anhöriga och personal på äldreboendena.

Kundtjänst, öppettider:
måndag-torsdag 07:00 – 16:00, fredag 07:00 – 13:30
Telefon: 0708-31 95 31

Behandlingar under Coronatider

Våra medarbetare har förhållningsregler som betyder att de genomför besöket med försiktighet. Det innebär bland annat att vi använder skyddshandskar, plastförkläde, munskydd, visir samt står för hundraprocentig handhygien.

För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att;

  • Inte hälsa genom att ta i hand
  • Tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit)
  • Uppmana all personal med förkylningssymtom att stanna hemma.

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.